กรุณาเลือกจุดที่ต้องการตรวจสอบ
ตู้เย็นเก็บน้ำยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ช่องแช่เเข็งของตู้เย็นเก็บน้ำยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ตู้เย็นเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

อุณหภูมิ ห้องเก็บของ sterile หน่วยจ่ายกลาง

ความชื้น ห้องเก็บของ sterile หน่วยจ่ายกลาง